top of page
presentation bg.png

קרוב -

    רחוק

 

בימים מורכבים אלו, כשאין ביכולתינו לקיים את שגרת ההוראה והלמידה בבצלאל, אנחנו מעמידים לרשותכם אתר שיציע כלים ואפשרויות להוראה מרחוק, עקרונות להוראה מקוונת אפקטיבית ולינקים להמשך למידה והעמקה. בנוסף, לרשותכם באתר זה פלטפורמת תמיכה בנושאי הוראה מרחוק, שתאפשר לכם לתקשר איתנו, לשאול שאלות ולהציע הצעות.


אנחנו רואים באתגרי המציאות הנוכחית הזדמנות לפיתוח הוראה, ומאמינים שכקהילה יצירתית ומחוייבת נצליח ליצור צורות חדשות ומפתיעות של הוראה ולמידה, לשתף בהתנסויות שלנו, לשמור על קשר עם סטודנטים ועמיתים ולבסס שיגרת הוראה חדשה ומיטיבה. 

bottom of page