בקרוב -

אירועים קודמים -

סלון בצלאל /

שיחות עם אנשי רוח מהעולם על ענייני השעה

גרון.jpg

סלון בצלאל #4 - ג׳רון לנייר 

לצפייה במפגש

דאגלס.jpg
יאניס.jpg
yaacov (1) (1).jpg

סלון בצלאל #3 - דגלאס ראשקוף

לצפייה במפגש

סלון בצלאל #2 - יאניס וארופאקיס

לצפייה במפגש

סלון בצלאל #1 - יעקוב הכט

לצפייה במפגש

Ben poster with button.jpg
סלון #5.jpg
סוגטה2.jpg

סלון בצלאל #7 - בן נלסון

לצפייה במפגש

סלון בצלאל #6 - שושנה זובוף

לצפייה במפגש

סלון בצלאל #5 - סוגטה מיטרה 

לצפייה במפגש

המסדרון /

מפגשי‭ ‬עמיתים‭ ‬פתוחים‭ ‬לשיתוף‭ ‬רעיונות‭ ‬בהוראה‭ ‬

לוחות דיגיטליים.jpg
המסדרון_הערכה מסכמת.jpg
המסדרון_מיומנויות.jpg
המסדרון_הגשות.jpg

המסדרון #3 - הערכה מסכמת

לצפייה במפגש

המסדרון #2 - מיומנויות מרחוק

לצפייה במפגש

המסדרון #1 - הגשות מרחוק

לצפייה במפגש

המסדרון #6_סוף סמסטר.jpg
המסדרון 5_הוראת שנה א.jpg

‭ ‬Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0‭ ‬International License CC BY-NC-SA