top of page

עקרונות להוראה מרחוק -

ֿ

Corona Toolbox - מסמך שנועד לסייע למרצי.ות בצלאל בתכנון, התאמת ועיצוב קורס לשנת הלימודים הקרובה, בהתייחס לאתגרי הקורונה ובהתבסס על הידע והניסיון שצברנו בבצלאל בסמסטר האחרון - הכנסו לכאן

קנווס לעיצוב קורס - כלי דיגיטלי בפלטפורמת Miro, שנועד לסייע למרצי.ות בצלאל במלאכת עיצוב הקורס - לצפייה בקנווס הכנסו לכאן (מצב צפייה בלבד), לשימוש בכלי - ראו הנחיות בעמוד 7 בטולבוקס.

להוראה ולמידה של אמנות, עיצוב ואדריכלות יש מאפיינים ייחודיים המתבססים על למידה התנסותית, רפלקציה, אינטימיות ודינמיות. הוראה מרחוק לא יכולה להחליף באופן מלא את אופני ההוראה בבצלאל, אך במקרים רבים היא מאפשרת צורות למידה חדשות. דרישת השעה למעבר להוראה ולמידה מרחוק עשויה לעורר את כושר ההמצאה והחדשנות, ולהניע תהליכי שינוי וחשיבה מחדש על אופני ההוראה המסורתיים אשר השפעותיהם ישארו גם לאחר משבר הקורונה. 

הוראה מרחוק יכולה להציע גמישות גדולה בזמן ובמקום בהם הלמידה מתקיימת; לאפשר חשיפה נוחה למצגות ותכנים דיגיטליים ולהציע תשתיות נוחות לעבודה קבוצתית. יחד עם זאת, סטודנטים שונים מסתגלים בצורה שונה ללמידה מסוג זה. לחלקם נגישות טובה לתשתיות אינטרנט חזקות או למרחבים פיזיים המאפשרים תנאי למידה נאותים, או שהם מוצאים כי הלמידה מרחוק מתאימה יותר לסגנון הלמידה שלהם. לאחרים אין תמיד נגישות טובה לתנאים אלה או שהמחסור במפגש פיזי נחווה עבורם כחסם. 

גם לרבים מהמרצים שינוי תנאי ההוראה מהווה אתגר. אלה מעידים כי מאפייני הפלטפורמות הדיגיטליות מצמצמים את יכולת הביטוי שלהם, את יכולתם "לקרוא" בצורה אינטואיטיבית את מידת ההבנה והעניין שמגלים הסטודנטים בתכנים הנלמדים, או שהם מתקשים לשלוט בדינמיקה הכיתתית.

מתחילתו של משבר הקורונה אוסף המרכז להוראת אמנות ועיצוב בבצלאל נתונים ועדויות ממגוון גדול של מרצים וסטודנטים, ומקיים התייעצויות עם מוסדות מקבילים בארץ ובחו"ל. זאת, בכדי ללמוד על מאפייני ההוראה והלמידה מרחוק של תחומי האמנות העיצוב והאדריכלות בכלל, ובהקשר של התנאים המאפיינים את מגפת הקורונה בפרט. עמוד זה מרכז עקרונות לעיצוב של קורסים ושיעורים מקוונים המותאמים למאפיינים הייחודיים של למידה מרחוק בבצלאל.

עקרונות לעיצוב קורס מקוון:

בכדי לנצל את יתרונות ההוראה והלמידה מרחוק וליצור את התנאים המיטביים עבורה, חשוב להתאים הן את מהלך הקורס השלם והן את פורמט השיעור הבודד למאפייניה היחודיים. לעיתים, דרישת השעה למעבר מהיר להוראה מרחוק מצריכה השקעה של זמן ניכר ועיצוב אופני ההוראה "תוך כדי תנועה" . המציאות הזו חדשה גם לסטודנטים ולכן גם להם יקח זמן לפתח את המיומנויות הנדרשות לכך. בלינק זה תוכלו להוריד טמפלט שיעזור בתכנון של הקורס מחדש.

 1. עברו על תוצאות הלמידה (קרי, מה הסטודנטים אמורים לדעת ולהבין, ואילו מיומנויות וערכים יוכלו לממש בסיום הקורס), וסמנו אילו מביניהן ניתן להשיג באמצעות למידה מרחוק ואילו לא. בנוסף, חישבו על תוצאות למידה חדשות המתאפשרות בזכות אופן הלמידה המקוון.

 2. בחרו את הפלטפורמות והכלים הדיגיטליים איתם תשתמשו והעריכו אילו פרקטיקות הוראה ניתנות ליישום בעזרת הכלים הללו (כלים נבחרים תוכלו למצוא כאן). אנו ממליצים להתייעץ עם עמיתים המלמדים קורסים דומים ולסקור כלים שיתנו מגוון רחב של אפשרויות הוראה (הרצאות, סקרים, הגשות, סיורים וירטואליים, הדגמות חיות וכדומה).

 3. בררו את זמינותם של תשתיות למידה כגון סדנאות, ספרייה, חדרי צילום וכדומה, וחישבו על תשתיות חדשות הזמינות לסטודנטים במרחבים הנגישים להם. לדוגמה: שימוש בטכניקות וחומרים חלופיים ונגישים, שימוש בסימולטורים, ספריות מקוונות ותוכנות עם רישיון חינמי.

 4. העריכו מחדש את סדר הלמידה. יצירה של קשר מורכב בין התכנים ושמירה על מתח, מעורבות ומוטיבציה אצל הלומדים התגלתה כאתגר בלמידה מקוונת.  

 5. עצבו מחדש את אופני ההערכה של החומרים או המיומנויות שנרכשו. ביקורת עבודות בלמידה מרחוק מביאה איתה אתגרים חדשים כגון: קושי לקיים משוב ללא האפשרות להתייחסות פיזית אל העבודה; קושי בהדגמה על גבי העבודות; אחידות ודמיון בצורות ההגשה; קשב נמוך והשתתפות מועטה של סטודנטים כשניתן משוב לעבודות של אחרים; קושי בהעמקה של הדיון.  חשבו על צורות חדשות של ביקורת עבודות המתאפשרות בזכות הלמידה מרחוק כגון: הגשת העבודות למרצים לפני מועד הביקורת באופן המאפשר גיבוש תגובה מעמיקה יותר; ביקורת עבודות אסינכרונית הנפרשת על גבי כמה ימים; משוב עמיתים נרחב בכתב על גבי העבודות; הזמנת אורחים חיצוניים לביקורת ביתר קלות; הקלטת הביקורות באופן המאפשר לסטודנטים לחזור ולצפות בה.

 

 עקרונות לעיצוב שיעור מקוון:​

 1. קבעו מראש מועד לתחילת המפגש ולסיומו ועימדו בו. בימים בהם כל הפעילות נעשית מרחוק קל לעיתים לשכוח כי יתכן והסטודנטים יגיעו למפגש איתכם אחרי שיעור מוקדם יותר וימשיכו לשיעור אחריו. 

 2. סטודנטים רבים מתקשים לנהל את מספר הקישורים הרבים שיש להם לכל השיעורים. אם זהו שיעור המתקיים מידי שבוע ובשעות קבועות, רצוי לשלוח לסטודנטים לינק קבוע ולא משתנה לשיעור (ניתן לייצר במערכת זום).

 3. בתחילת המפגש הציגו את מהלך השיעור ואת ״כללי ההתנהגות״ בו.

 4. הקליטו את השיעור. מדיניות בצלאל היא להקליט את השיעורים ולשמור אותם בענן של זום בכדי להרחיב את נגישות הסטודנטים לחומר הנלמד. סטודנטים רבים מעידים כי אפשרות זו תורמת רבות לאיכות הלמידה שלהם. בצלאל מחויבת לא לעשות שימוש ציבורי בהקלטות, ולמחוק את כולן מהענן בסיום שנת הלימודים אלא אם המרצה יבקש באופן מפורש לשמור את הקלטות השיעור שלו. 

 5. חשבו מחדש על דרכי ההקנייה של החומר והגדירו את אופי המפגש - סינכרוני (פגישה בלייב), או אסינכרוני. ישנה חשיבות לגיוון אופיים של המפגשים ויצירה של הזדמנויות ללמידה מחוץ למסך. להלן כמה צורות הוראה ולמידה שנמצאו יעילים: 

  • מסגרת של "שיעור הפוך" המאפשרת לסטודנטים לרכוש את הידע הנדרש מחוץ לשיעור (בצפייה של הרצאה מוקלטת, טוטוריאלס, קריאה של חומר, או ביצוע של מטלה) ועיבודו בזמן השיעור במסגרת של דיון רחב או דיונים בקבוצות קטנות.

  • שיעורים מקוונים מאפשרים שילוב פשוט של "אורחים לרגע" כדוגמת אנשי מקצוע או אנשי תיאוריה שיכולים להשתלב בחלק מהשיעור או בכולו מכל מקום בעולם.

  • שילוב סיורים וירטואליים, הדגמות חיות מתוך הסטודיו (שימוש בעט דיגיטלי, צילום של תהליך העבודה) ושיתוף חומרים חזותיים.

  • יצירה של הזדמנויות ומרחבים ללמידת עמיתים בקבוצות קטנות, אם בזמן השיעור ואם בזמנים אחרים.

  • נסו להפעיל את הסטודנטים במהלך המפגש על-ידי שיתוף חומרים שלהם, יצירת מרחב לשאלות (אם בצורה ווקלית או בצ'ט), השתמשו בכלים לסקרים, בלוחות מקוונים שיתופיים וכדומה.

  • בעת שימוש במצגות אל תתעכבו יותר מדי על אותה שקופית. יותר משלוש דקות של שקט מעוררות חשש לתקלה טכנית. דאגו להפגין נוכחות לאורך כל המפגש.

  • דאגו להפסקות מובנות בשיעור בהתאם לאורכו ולאופי החומר הנלמד.

 

​תרבות הוראה ולמידה מקוונת:

הגדירו את נורמות ההתנהגות בזמן שיעור מקוון :

 1. בקשו מהסטודנטים להצטייד בתוכנות ובאמצעי החומרה הנדרשים: אוזניות, מיקרופון ומצלמה המתאימים לפגישות מקוונות. לאיכות האינטרנט יש השפעה מכרעת על איכות הלמידה בשיעור. לאיכות שידור סבירה יש לוודא אינטרנט במהירות העלאה של לפחות 1.5 מ"ב לשניה. עוד המלצות לתשתית האינטרנט ניתן למצוא כאן.

 2. תאמו עם הסטודנטים את ציפיותיכם לגבי הפעלת המיקרופון והמצלמה בזמן המפגש המקוון. מרצים רבים מתלוננים על הקושי לדבר על מול "ריבועים שחורים" שמייצגים סטודנטים ללא מצלמה פתוחה. ישנם מרצים המבקשים לסגור את המיקרופונים בכדי למנוע רעשים מיותרים, ולעומתם מרצים המעוניינים לשמוע את קולות הרקע המגיעים ממיקומם של הסטודנטים. הגדירו את העדפותיכם בעניינים אלה ושתפו את הסטודנטים.  

 3. הקדישו כמה דקות להדרכת הסטודנטים על הפלטפורמות והכלים איתם תשתמשו ועם דרכי העבודה איתם בקורס.

 4. דברו עם הסטודנטים על אופני התקשורת ביניהם ואיתכם. בימים בהם רוב הפעילות מתבצעת בצורה מקוונת ומהבית ישנה נטייה לטשטוש הגבולות בין פעילות הבית, העבודה והלימודים. לכן הגדרה ברורה כיצד ניתן להתקשר איתכם ובאילו זמנים תעזור ליצירה של תקשורת אפקטיבית. חישבו על הפלטפורמות והכלים שיעזרו לתקשורת כזו לקרות; פלטפורמות כגון לוחות מקוונים, שמאפשרות לסטודנטים לחזור לחומרים, לרפרנסים ולהערות ולעבודות של אחרים נמצאו יעילות ביותר, כמו גם לוחות אשר היו מיועדים לניהול השותף של הקורס: פירוט מהלך הקורס, הנושאים, המועדים והמטלות.

תוכלו למצוא כאן המלצות ללמידה ועבודה מהבית עבור סטודנטים

 

מקורות:

לקריאה נוספת:

bottom of page