top of page

ארגז כלים להוראה מרחוק -

בעיצוב של חוויות הוראה ולמידה מרחוק, ניתן לשלב בין מגוון פלטפורמות וכלים דיגיטליים היוצרים סוגים שונים של אינטראקציות, הזדמנויות ללמידה ועבודה משותפת. בעמוד זה תוכלו למצוא חלופות מומלצות, ללא עלות, לכלים סינכרוניים וא-סינכרוניים. יחד עם זאת, כדאי לדאוג לתאום בשלל הכלים המוצעים לסטודנטים במחלקתכם, כדי שלא יוצפו בכלים שונים.

קחו בחשבון שהיות וכלים אלה מתמודדים בימים אלה עם עומסי שימוש כבדים, מערכי השירות והתמיכה שלהם עשויים להיות איטיים יותר מבימים רגילים.

מפגשים מקוונים (live) -
Zoom

Zoom

כלי למפגש מקוון רב משתתפים

לוחות מחיקים משותפים -
Mural

Mural

לוחות מחיקים חזותיים התומכים בתהליכי יצירה משותפים של צוותים מרוחקים בזמן אמת

Miro

Miro

מרחב עבודה דיגיטלי התומך בתהליכי יצירה חזותיים של צוותים מרוחקים בזמן אמת

כלים נוספים ללמידה והוראה מרחוק -
Loom

Loom

תוכנה קלה ליצירת סרטוני הדרכה - והפצתם בקלות לסטודנטים

Google Education

Google Education

חבילת פתרונות למורים ותלמידים הכוללת כיתה וירטואלית, לוח אינטראקטיבי, בחינות מקוונות ועוד

bottom of page