top of page

מתן הרשאה לשיתוף מסך ע"י סטודנטים

שיתוף מסך הינו אחד הכלים החשובים בהם אנו נעזרים במהלך ההוראה ב"זום".
במצב "הרגיל" אין לסטודנטים הרשאה לשתף את המסך שלהם וזאת בכדי למנוע מצב בו סטודנט "גונב" בטעות את המסך למרצה בזמן לא מתאים.... (זו הגדרת ברירת המחדל של התוכנה).
אולם בחלקים מסויימים בשעור יתכן ותרצו לאפשר גם לסטודנטים להציג חומרים מהמחשב שלהם,
לצורך כך יש לעקוב אחר השלבים הבאים:

 

 1. לחצו על האייקון "Security" אשר בסרגל הכלים שבתחתית המסך (אייקון חדש שנוסף באפריל)
   

 2. מהתפריט שנפתח סמנו את האפשרות "Share Screen" אשר נמצא תחת
  הקטגוריה "Allow Participants To"


   

אפשרויות מתקדמות:


אל ההגדרות המתקדמות לשיתוף המסך ניתן להגיע בלחיצה על החץ הקטן שליד
כפתור "Share" ובחירה באפשרות "Advance Sharing Options" מהתפריט שנפתח
 

בחלון שנפתח ניתן לבחור בין המאפיינים הבאים:

 1. כמה אנשים יכולים לשתף מסך - האם כל פעם אחד או שכולם יכולים להציג יחד.

 2. מי יכול להציג - האם רק המנחה או גם המשתתפים (זו אפשרות זהה למה שלמדנו בהתחלה)

 3. מי יכול "לגנוב" את המסך בזמן שמישהוא אחר מציג - האם רק המנחה או כל אחד...

SECURETY TOOL BAR 2.png
SECURETY TOOL BAR.png
2020-04-14 13_39_08-Zoom.png
2020-04-14 13_49_53-Advanced Sharing Opt
bottom of page